Palmbomen. Meest voorkomende plagen

Terug

Palmbomen, net als andere planten, kunnen last krijgen van problemen die soms zelfs hun dood tot gevolg hebben.

 

Het groeipunt van de palmboom is de ‘kruin’: het punt waar nieuwe en jonge bladeren zijn. Als dit punt van de palm wordt aangetast, kan ze verzwakken en doodgaan.

De belangrijkste algemene problemen kunnen worden onderverdeeld in:

  • Plagen: zoals insecten en mijten.
  • Ziekten: bacteriën, schimmels en virussen
  • Fisiopathieën: als gevolg van temperatuurverschillen, gebrek aan voedingsstoffen etc.

 FISIOPATHIEËN

Dit zijn alle externe situaties en plagen en ziekten zoals koude, gebrek aan voedingsstoffen, aanpassing. Zowel palmen als andere planten kunnen hierdoor verzwakt worden.

MEEST VOORKOMENDE PLAGEN

  • Rode spintmijt (Tetranychus urticae), witte spin (Polyphagotarsonemus latus). Dit zijn mijten die de jonge bladeren aanvallen en daardoor de ontwikkeling van de plant belemmeren. Ze vermenigvuldigen zich vooral in de droge lucht van de lente en zomer. Effectief is de Phytoseiulus persimilis.
  • Cochenilleluis (Lepidosaphes, Chrysonphalus dictyospermi, Cocus hesperidium, Saisetia oleae) en de rode palm cochinilleluis (Phoenicococcus marlatti). Er zijn verschillende soorten cochinilleluizen die de bovenste gedeelten en/of de stam kunnen aantasten, in diepe delen die niet worden blootgesteld aan de zon. De plant kan verzwakkem of de bladeren kunnen verdrogen. Het is heel belangrijk om de aangetaste delen te voeden en de plaag te bestrijden met specifieke producten zoals Cryptolaemus montrouzieri. 
  • Er zijn ook vlinders die hun eitjes in de plant leggen. Sommige larven van de Paysandiasia Archon bijvoorbeeld, graven terwijl ze zich ontwikkelen gangen door de stam om eten te zoeken. Andere larven van verschillende soorten (bijv. Spodoptera littoralis) gaan vanaf de grond naar de bladeren om de meest verse delen te eten.
  • Trips (Thrips spp) zijn kleine insecten die bladeren eten. Ze komen uit onkruid waarin ze zich verschuilen, ze beschadigen de plant door deze sappen te onttrekken en de normale ontwikkeling van de plant te belemmeren. In dit geval moet de bodem behandeld worden met specifieke producten tegen de Trips.

Palmkevers en snuitkevers

Er zijn diverse soorten kevers van de familia curculiónidos die afkomstig zijn uit Azië of Zuid-Amerika en die nu door niet geauthoriseerde import van allochtone soorten problemen veroorzaken in onze landen. Deze import wordt bestraft door de wet, de planten hebben een plantenpaspoort  nodig en moeten een periode in observatie in kwekerijen verblijven voor ze verkocht kunnen worden.

Als er zichtbare schade optreedt (opkrullen van de buitenste bladeren die ook van kleur veranderen, bladeren die vallen) is het al heel laat en vaak is de plant zo aangetast dat deze sterft.

De larven graven met hun krachtige kaken meterslange gangen in de stam terwijl ze op zoek zijn naar voedsel en de plant sterft hierdoor. Als de kever geen voedsel kan vinden of volwassen is, gaat hij naar een nieuwe palmboom om daar een nieuwe aanval te beginnen. De levenscyclus van deze insecten is 3-4 maanden.

De rode palmkever (Rhynchophorus ferrugineus) is de bekendste plaag. Ze heeft de voorkeur voor de volgende soorten: Canarische dadelpalm (Phoenix canariensis), Dadelpalm (Phoenix dactylifera), Europese dwergpalm (Chamaerops humilis) en Trachycarpus.

Een preventieve besproeiing die diverse malen per jaar wordt herhaald, kan de planten redden.

 

Gerelateerd nieuws