PRIVACYPOLITIEK

INFORMATIE TER NAKOMING VAN DE WET 34/2002, VAN 11 JULI, OVER DIENSTEN AAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN ELECTRONISCHE HANDEL

 

Ter nakoming van wat is vastgelegd in artikel 10 van de Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten aan de Informatiemaatschappij en Electronische handel (Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, verder geciteerd als LSSI-CE), informeren wij expliciet, nauwkeurig en eenduidig, zowel aan geadresseerden van de dienstverlening als aan de bevoegde organen, over de volgende aspecten die gerelateerd zijn aan het verlenen van diensten in de informatiemaatschappij: 

 • Naam onderneming: JARDÍN SOSTENIBLE
 • Handelsnaam: BIO JARDINSOSTENIBLE SLU
 • Fiscaal nummer: 54979570
 • Activiteit: kleinhandel naar particulier: zaden, meststoffen, bloemen, planten, kleine dieren; drogisterij, parfum, cosmetica, schoonmaakproducten, verf, vernis, oplosmiddelen, andere producten voor decoratie, producten voor de bestrijding van plagen en chemische producten.
 • Handelsadres: Ctra. de Gata, 64 - 03730 Jávea (Alicante).
 • Telefoon: 965 787 016
 • E-mail: info@jardinsostenible.eu
 • Website: www.jardinsostenible.eu
 • Ingeschreven in het handelsregister van Alicante: boek 4006, blad 171, vel A-153488, Inschrijving 1.

 

INFORMATIE TER NAKOMING VAN DE WET OP BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

 

 1. Informatiebeginsel

 

Ter nakoming van wat is vastgelegd in artikel 5 van de Organische Wet 15/1999, van 13 december, over bescherming van persoonsgegevens (Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, verder weergegeven als LOPD), informeren wij expliciet, nauwkeurig en eenduidig dat de gegevens die u ons verstrekt via formulieren op onze website of via welk ander kanaal dan ook, evenals de gegevens, terechtkomen in de database die de verantwoordelijkheid is van BIO JARDINSOSTENIBLE SLU (verder JARDÍN SOSTENIBLE), naar behoren aangezegd in het algemeen register van het Spaans Agentschap van Dataprotectie, met het doel het contact met de cliënt te onderhouden en diensten te kunnen verlenen. 

Evenzo, ter nakoming van de al genoemde LOPD en de wet 34/2002, van 11 juli, de hiervoor genoemde LSSI-CE, informeren we u dat uw gegevens gebruikt kunnen worden om reclame- en beleefdheidsboodschappen te kunnen verzenden die gerelateerd zijn aan ons bedrijf, via telefoon, post, fax, e-mail of andere electronische communicatiemiddelen. 

Wij informeren u ook dat wij de persoonsgegevens zullen doorgeven in die gevallen dat dat nodig is voor de ontwikkeling, nakoming of controle van de relatie tussen de ontvanger en de verstrekker van de dienstverlening of in de gevallen dat het gerechtvaardigd wordt door een norm of wet, en in de volgende gevallen: 

 1. De behandeling of de cessie hebben een legitiem belang en de verantwoordelijke voor de behandeling kan zich beroepen op de geldende norm.
 2. De behandeling of de cessie van de gegevens zijn nodig omdat de verantwoordelijke persoon van de behandeling moet voldoen aan een norm. 

 

 1. Toestemmingsbeginsel

 

De toestemming van de behandeling van uw gegevens met de hiervoor beschreven doelen wordt beschouwd als gegeven als het betreffende vakje op onze website is aangekruist.

 

 1. Verplichtend karakter van de gevraagde gegevens

 

Het invullen van alle vakjes die op onze website en op onze formulieren verschijnen, heeft een verplichtend karakter (de verplichte vakken gaan vergezeld van een ster als ze nog niet zijn ingevuld). Het verzuimen van het doorgeven van deze gegevens leidt tot de onmogelijkheid om het contact tussen het bedrijf en de klant te onderhouden en maakt het onmogelijk de klant diensten te verlenen.

 

 1. Beginsel van de kwaliteit van de gegevens

 

De ontvanger van de dienst is er als enige verantwoordelijk voor dat de opgegeven gegevens correct en nauwkeurig zijn. JARDÍN SOSTENIBLE handelt als dienstverlener te goeder trouw. 

In het geval dat de ontvanger van de dienst valse gegevens of gegevens van andere personen die daar geen toestemming voor hebben gegeven, opgeeft, moet hij zich persoonlijk verantwoorden tegenover JARDÍN SOSTENIBLE, de gedupeerden, betrokkenen, het Spaans agentschap voor dataprotectie en, als dat het geval is, de regionale autoriteiten voor dataprotectie, voor de gevolgen van deze handeling. 

JARDÍN SOSTENIBLE verzamelt geen gegevens van jongeren onder de veertien jaar via de website. De gebruiker die de Privacypolitiek over databescherming goedkeurt, verklaart dat hij/zij ouder dan veertien jaar is. In het geval dat een persoon van onder de veertien ons via website of formulier zijn/haar gegevens heeft verstrekt, zullen wuj deze onmiddellijk vernietigen zodra we hier weet van hebben. 

Om steeds tegemoet te kunnen komen aan artikel 4.3 van de LOPD, verplicht de ontvanger van de diensten het aan JARDIN SOSTENIBLE te communiceren als er iets in zijn gegevens verandert, zodat de opgeslagen gegevens een getrouwe weergave zijn van de actuele situatie.

 

 1. Beginsel van de veiligheid van de gegevens

 

JARDÍN SOSTENIBLE heeft de verplichting het persoonlijke karakter van de gegevens na te komen, deze te bewaren en te garanderen dat alle technische maatregelen zullen worden genomen die garanderen dat de gegevens niet zullen worden gewijzigd, niet worden ingezien door niet-gemachtigde personen of niet verloren raken. Dit alles in navolging van koninklijk decreet 1720/2007, van 21 december, en de Organische wet 15/1999, van 13 december, over de bescherming van persoonsgegevens.

 

 1. Recht uitoefenen

 

Ter nakoming van wat is vastgelegd in de hiervoor genoemde LOPD en het koninklijk decreet 1720/2007, van 21 december, kan de geadresseerde van de dienst op elk moment gebruik maken van zijn recht op toegang tot en rectificatie en annulering van de gegevens die JARDIN SOSTENIBLE over hem heeft bewaard, door een fotokopie van zijn identiteitsbewijs te overleggen.

 

 1. Verantwoordelijke voor de database met de persoonsgegevens
 
Houd er rekening mee dat uw persoonlijke gegevens verzameld door JARDÍN SOSTENIBLE ,S.L.U automatisch worden verwerkt in ons bestand voor het doel van de dienst. U kunt op elk moment de uitoefening van het recht van toegang, rectificatie, annulering en verzet inroepen via het volgende adres Avenida del Colomer, 24, 03730 Jávea / Xàbia(Alicante) of door een e-mail naar het volgende adresasesoria@consultoresmontgo.com

We zouden graag van u horen!

2 + 2
=

ligging

Ctra. de Gata, 64
03730 Jávea (Alicante)
+34 96 587 50 45
+34 639 322 111
GPS: Lat. 38.787556
Long. 0.156536
Zien en